Mộc Homestay Mộc Châu

Quy mô:

 • Nhiều loại phòng: Phòng đơn, đôi, 5 người, 9 người…phòng cộng đồng..
 • Các phòng hình dáng khác nhau: Phòng bình rượu, tam giác, hình nấm
 • Các phòng được thiết kế nhiều màu sắc khác nhau

Gía phòng:

 • Phòng cộng đồng: 50k/1người
 • Phòng đôi đặc biệt hình thùng rượu: 190k
 • Phòng đôi đặc biệt hình tam giác: 190k
 • Phòng đôi đặc biệt hình nấm, màu hồng: 280k
 • Phòng 5 người: 390k
 • Phòng 5 người: 580k
 • Phòng 5 người đặc biệt hình nấm, màu xanh: 720k
 • Phòng 9 người: 980k

Địa chỉ: 

 • Tiểu khu công đoàn, thị trấn nông trường Mộc Châu – Gần khách sạn Công Đoàn.

ĐẶT PHÒNG NGAY

Hình ảnh Mộc Homestay

Phòng nhủ tam giác
Phòng nhủ tam giác
Phòng ngủ hình nấm
Phòng ngủ hình nấm
Phòng ngủ thùng rượu
Phòng ngủ thùng rượu
Bên trong phòng ngủ thùng rượu
Bên trong phòng ngủ thùng rượu
Bên trong phòng ngủ nấm
Bên trong phòng ngủ nấm
Phòng ngủ cộng đồng
Phòng ngủ cộng đồng

ĐẶT PHÒNG NGAY